Categories
Uncategorized

Verslo idėja #7: renginių organizavimo paslauga kūrybiškumui skatinti

Kad šis įrašas būtų kuo tikslesnis ir ne per ilgas, neaprašysime priešistorės kada ir kokiomis aplinkybėmis ši idėja kilo. Tačiau galima pažymėti, kad ji skirta spręsti vieną rimtą ir platų iššūkį – pasitelkus sunkius terminus: kognityvinio ir kūrybinio mąstymo sampynos arba kalbant visiškai ūkiškai – sveiko proto klausimą, pilnatviškos asmenybės prielaidą.

Šios problemos aktualumą galima iliustruoti faktu, kad mokslininkų yra nustatoma, kad dėl virtualumo, o tiksliau, video žaidimų, kurie paremti algoritminiu ir gana primityviu taip-ne per teisinga-neteisinga (vienintelis kelias ar akivaizdžiai geriausias kelias) žaidimų paplitimu, mokslinėje literatūroje atsiranda tokių diagnozių pavadinimai kaip kūrybinio mąstymo nykimas. Taip, galima sakyti, tai susiję su technologijų nuolatiniu vartojimu didžiąją dalį laiko darant skirtį tarp gamtos arba buvimo ne ekrano įtakoje ir tų minėtų video žaidimų arba pasirinkimų priėmimo naudojant nešiojamus kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kitas išmanias technologijas.

Įpročio svarba žmogui (arba dar stipriau) yra pažymėję tokie filosofai ir mokslininkai kaip Blezas Paskalis ir daugelis kitų, tačiau būtent šiandien, informacijos pertekliaus laikais, kuomet pasirinkti vieną ar kitą iš daugybės gausos yra taip sunku, kad įprotis tampa ne žmogaus gyvenimo (ar kad ir vertybinio aspekto) pasirinkimo, o žmogaus ribotumo ir vergiškumo išdava  ta prasme, kad vietoj pasirinkimo atsiranda veikimo schema ir gana primityvi arba laikui bėgant tik primityvėjanti ir yra siekiama vengti rinktis, o per tai vengti mąstyti, o per tai, filosofiškai tariant, vengti autentiškumo. Taigi tai ilgajame laikotarpyje gali privesti prie minėtos į mokslinę literatūra įrašytos diagnozės, bet ir kartu, jei ne prie kažko rimto, tai bent jau prie iš nelankstumo kylančio apatiškumo gyvenimo atžvilgiu, depresinių minčių, nusivylimo ir taip dažnai filosofų neigiama prasme linksniuojamo visuomenės atomizacijos proceso.

Šią šių laikų tendenciją įžvelgus ir yra pasiūlyta ir suformuota verslo idėja kaip atsakas. Tai renginių organizavimo paslauga, kuriuos galima labai paprastai apibūdinti kaip – „pirmo karto“ potyriai arba jei ne  pirmo karto, tai dar paprasčiau – nebandytos, nepatirtos situacijos, reikalaujančios pasirinkti atsižvelgiant į galimybių įvairovę. Pagrindinis tikslas nėra sukelti emocinio pobūdžio euforijas, o lavinti minėtą probleminį psichologinį aspektą. Čia daroma prielaida, kad kognityvinis mąstymas darnoje su kūrybiniu yra taip, kad būtent iš pirmojo kyla pastarasis ir kyla būtent ūkiškai ir visiškai primityviai kalbant “sveiku” būdu.  Tai reiškia, jei kūrybinis mąstymas eina į akivaizdų užribį, ką gali aiškiai nustatyti psichiatrai ar psichologai, vadinasi kognityvinis mąstymas gali būti padarinys, kuriame slypi problema. Tačiau tuo žavus ir didingas žmogus, kad lavinti save arba tobulėti jis gali visą gyvenimą, tai yra kognityvinio ir kūrybinio mąstymo sampyną galima išlavinti. Bet be pirmojo nebus antrojo tą numanoma prasme, o be pirmojo gali būti antrasis, tačiau tik uždara ego prasme, kai ego sąlytis su tikrove ir su kitais yra, kalbant buitiškai, iškreiptas ar, kalbant pragmatiškai, neatitinka visuomenės lūkesčių. Žinoma tokie pamąstymai yra ypatingai suteorinti, t.y. bandant apie šią problemą mąstyti pragmatiškai neįtraukiant visų minčių apie žmogų, kuriuos pateikia dvasios t.y. kultūros mokslai.

Taigi, kalbant apie kognityviką, galima būtų organizuoti pačius paprasčiausius renginius, kaip orientacinės rungtys, kuriuose svarbu rinktis ir kuriuose galėtų būti daug kelių ir alternatyvų. Svarbu pažymėti, kad renkantis arba pasirenkant apart kognityvinių ir kūrybinių gebų sampynje esančio protavimo veikia ir tai ką galima pavadinti asmenybe arba dvasia, bet kadangi šioje idėjoje mums svarbu tik negatyvus veikimas, kurį galima būtų pakeisti, tai jis akivaizdžiausiai pasimato per baimės jausmą arba tiesiog nepasitikėjimą savimi. Jeigu bijoti yra ir natūralu ir kai kuriais atvejais sveika bei prigimta, tai nepasitikėti savimi – paprastai yra neigiama ir perteklinė ypatybė, kurią svarbu, kalbant poetiškai, nugalėti kaip nepageidaujamą psichinę proto būseną arba ilgalaikį afektą. Taigi renkantis arba pasirenkant, visų pirmą svarbu pasitikėti savimi, tai reiškia, kad kognityvinis ir kūrybinis mąstymas gali būti tinkamoje sąveikoje tarp vienas kito, bet vis tiek nebūti tinkamoje sąveikoje su asmenybe arba kalbant kultūriškai “dvasia”. Vadinasi grynai pragmatiniu požiūriu lavinti tik pasitikėjimą savimi yra lengviau negu jį lavinti, kai kognityvinė geba yra netinkamame santykyje su kūrybine dėl jos pačios trūkumo. Taigi ieškoti priežasčių ir išeičių reikia būtent nuo nepasitikėjimo savimi klausimo, o tik tada samprotauti apie kognityvinio ir kūrybinio mąstymo iššūkius. Bet kuriuo atveju, ši renginių organizavimo paslauga yra svarbi kaip kompiuteriniuose žaidimuose dažnai randamų vos dviejų galimybių arba taip-ne sprendimų, kurie pradeda neigiamai veikti žmogų gyvenimą (minėtas pasirinkimo vengimas vedantis prie vengimo mąstyti kasdienėje veikloje) įveika ar kompleksiškesnis variantas – t.y. natūralesnis arba labiau tinkantis žmogui pagal jo prigimtį arba sandarą. Taigi šioje vietoje galima atsargiai užsiminti, kad renginio idėjos įvykdančios šią svarbiausią sąlygą gali būti organizuojami įtraukiant ir neesminę dalį technologijų, kadangi tai atliepia žmogaus padėti šiuolaikiniame pasaulyje, bet tik tai tokiu atveju, jei kognityvinė geba nėra sutrikusi. Pastaruoju atveju reikia pradėti vengiant rengnių įtraukiančių veiksmus su “ekrano” pagalba.

Taigi tokių renginių arba renginių organizavimo įmonės specializacija būtų būtent kūrybiško arba vaizduotės įgalinto mąstymo (pagal pilną šios (mąstymo) sąvokos reikšmę ir svorį) lavinimas ir vystymas kaip galutinis tikslas. Žinoma egizstuoja jau nemažai pavienių iniciatyvų kaip žymieji pabėgimo kambariai (escape rooms), kai ar vienam ar komandoje reikia rasti išėjimą iš labirinto ir panašūs, bet reiktų sugalvoti platų spektrą būtent į aprašytą problemą arba situaciją nukreiptų užduočių ar renginių ar įvykių, ir, žinoma, būtų galima tai suasmeninti į pagalbą pasitelkus psichologus, kurie galėtų patyrinėti jau egizstuojančių asmenybinių ar kitų testų ar tiesiog per psichoterapinį pokalbį įžvelgti kokios renginio suasmenintos variacijos tinka konkrečiam žmogui pagal jo egzistuojančius asmeniškus iššūkius ar probemas. Žinoma tai slydi riba todėl reikia vengti kraštutinumų ir privilegijos į tiesą, kuri yra nepasiekiama. T.y. žmogus, kaip ir visata, iki galo nėra pažini.

Būtų galima tokias paslaugas teikti ir suaugusiems, ir paaugliams ir jaunimui su aiškiau pastebimais pasirinkimo vengimo (taigi ir mąstymo vengimo) indikacijomis.

P.S. Ši idėja gali būti vystoma ir ateityje. Tam prisiruošus, šis įrašas bus papildydas, o tai kas papildyta pažymėta ir atskirta nuo šio originalaus įrašo.

Jei norite prisidėti prie šios idėjos vystymo ar padiskutuoti apie ją plačiau, rašykite savo įžvalgas komentaruose arba 100verslininku@gmail.com

Nori įgyvendinti šią idėją arba žinai kam ji galėtų būti įdomi? Pasidalink šiuo įrašu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s