Categories
Uncategorized

Verslo idėja #5: literatūros, filosofijos ir kultūros žurnalai

Idėja kilo kai užpraeitoje knygų mugėje buvo suorganizuota diskusija apie tai, kad kultūros periodiniai leidiniai yra įdomūs tik siauram ir paprastai fiksuotam ratui skaitytojų, paprastai tos srities profesionalams ar galbūt jaunimui studijuojantiems su tuo susijusias specialybes. Nors nebuvau toje diskusijoje – tik apsiribojau FB renginio pranešimo informacija – teko girdėti iš kelių ten buvusių, kad nebuvo suformuota jokių konkrečių idėjų vedančių į galimą pokytį – t.y. į tai, kad kultūros leidiniai būtų labiau skaitomi. Žinoma labiau skaitomi kartu reiškia ir daug išvestinių pokyčių, kurie neįsitenka į verslo terminiją: kaip intelektualinė ir net sakyčiau dvasinė visuomenės edukacija ir branda, taip pat didesnis esamų tos srities profesionalų įsitraukimas ir motyvacija, mat nors akademiniam pasauliui reitingai dažnai nėra pats svarbiausias dalykas, bet yra vienas iš tų rodiklių, kurio kilimas galėtų paskatinti skirti daugiau dėmesio ne tik, pavydžiui, mokslinių studijų rašymui ar paskaitų vedimui, bet ir periodiniams leidiniams – o tai savo ruožtu reiškia glaudesnį akademikų ir kultūros formuotojų bendravimą su visuomene, kas reikštų daugiau kultūriškai sąmoningų ar, kad ir, apsišvietusių piliečių, o tai didintų tikimybę atsirasti daugiau fenomenalių pasiekimų kultūros srityje: pavyzdžiui, daugiau pripažintų literatūros veikalų, poezijos rinkinių, meno kūrinių, teatro spektaklių ir kt. Stagnacija nėra gera niekur, ir nors klaidinga būtų sakyti kad Lietuvoje intelektualai ar kultūrinė bendruomenė stagnuoja, visgi, jeigu kultūrinę periodiką skaito tik dalis tos terpės, galimai yra daugiau neišnaudoto potencialo.

Kadangi šio tinklaraščio tikslas – pelningos verslo idėjos, ir, svarbu patikslinti, pelningos ta prasme, kad tai atsispindėtų skaičiais – finansiškai, todėl vystant šią idėją bus bandoma rašyti išlaikant šią mums esminę orientaciją nesileidžiant į pernelyg plačius svarstymus apie kultūrą, meną, filosofiją…

Esminis klausimas: kaip didinti kultūros leidinių pastovių skaitytojų ratą, didinti tiražus. Svarbu paklausti: ar dabartinių kultūros leidinių yra nepakankamai, t.y. ar sprendimas vedantis į šį tikslą yra naujų leidinių kūrimas ar darbas su jau esamais leidiniais (mat tai kad kultūros profesionalai Lietuvoje yra aukščiausio lygio neabejojama). Atsakymas: iš esmės, mūsų nuomone, nebūtina kurti naujų leidinių, šiuo metu tai kas sukurta yra daugiau nei pakankama. Tačiau mūsų idėja yra susijusi su, kaip pavadinome, „2 lygių“ sistema, o kalbant visai paprastai – su 1) Periodika nušviečianti kultūros temas populiariai, t.y., reikia nevengti pasakyti, pataikaujant vyresniam skaitytojui ir kartu leidžiant labiau suprasti apie kultūros temas platesniam moksleivių ratui. 2) Tą populiarią periodiką kurti todėl ir tik todėl, kad nurodyti į tas pačias temas ar problemas, kurios aprašytos jau tos srities kalba išlaikant visą intelektualinės minties gylį ir komplekiškumą.

Jeigu terminas  „mokslo populiarinimas“ skamba natūraliai, kaip ir „mokslo populiarinimo žurnalai“, tai terminas „kultūros populiarinimas“ skamba ne tik kad nenatūraliai, o dar daugiau – tai yra tiesioginis nusišnekėjimas, savaiminė kontradikcija. Todėl „kultūros populiarinimo žurnalai“ yra taip pat – kažkas ne tik keisto, bet ir neteisingo. Žinoma jeigu kalbame apie konkrečias sritis: pavyzdžiui filosofiją ir filosofijos populiarinimą, literatūrą ir literatūros populiarinimą, meną ir meno populiarinimą, vietos randa ir „filosofijos populiarinimo žurnalai“, „literatūros populiarinimo žurnalai“ ir taip toliau. Bet kadangi šie garbingi dvasios mokslai patenka į kultūros skėtį ta prasme kuri nenusakoma be už pragmatinio lauko einančių kategorijų, todėl per šią išklaidą noriu parodyti, kad būtent mūsų šios verslo idėjos rėmuose negalime dirbti su jau esamais garbingais, savo gilią tradiciją ir istoriją turinčiais leidiniais kaip  „Literatūra ir menas“, „Šiaurės atėnai“, „Naujasis židinys-aidai“ ir daugelis kitų. Todėl galbūt tame užpraeitos knygų mugės renginyje ir nebuvo rasta kryptingų į pokytį idėjų, mat sugalvoti jas esamiems leidiniams reikia atsižvelgti į daug daugiau komponentų.

Todėl siūlome įsteigti naują leidinį-laikraštį, pavadinti „Literatūra ir filosofija“ (mat šioje vietoje, mūsų nuomone, yra kartu ir neužpildytos vietos kalbant apie dabartinius leidinius) ir sukurti analogiško pavadinimo žurnalą kuris vadintųsi „Literatūra ir filosofija+“ – ar kokį kitą pavadinimą, svarbu kad pavadinimai tarp tos kultūros srities “populiarinimo” laikraščio ir žurnalo pavadinimų būtų tiesioginė sąsaja, nepaliekanti nė menkiausių abejonių. Ir vien pavadinimo neužtenka – grafinis leidinių dizainas turi atitikti kaip minimum pagal struktūrą. Galima laikraštį kurti juodai baltą, su kitu šriftu ir kitais estetiniais elementais, o populiarųjį daryti spalvotai, su kitu šriftu ir t.t., bet pridėjus juos vieną prie vieno, net ir to populiarinimo žurnalo skaitytojas aiškiai matytų, kad tai vienas su kitu susiję periodiniai leidiniai. Galima eiti ir dar gyliau, t.y. kad temos nagrinėjamos šiuose žurnaluose būtų tos pačios, tik pirmu atveju – siauriau, antru atveju – giliau, kartu su tos srities profesionalams žinomais terminais ir tuo jau minėtu intelektualiniu gyliu. Nėra svarbu derinti minties gylį tarp tų pačių temų taip kaip svarbu turėti nedidelį ar jokio atotrūkio tarp leidinių pavadinimų (pvz tik pavadinimas x ir  pavadinimas x(+)) ir kaip svarbu turėti nedidelį atotrūkį (bet tik kažkokį minimalų) tarp grafinio dizaino.

Žinoma prekybos vietose šie žurnalai turi būti padėti greta ir kitose sklaidose, kad ir interneto svetainėje, o gal ir  Facebook puslapyje, turėtų bendrai nurodyti viens į kitą – pavyzdžiui, kad tema (problema) yra nagrinėjama išsamiau laikraštyje pavadinimu x).

Tada lieka rūpintis svarbiausia to x(+) populiarinimu, bet ne x populiarinimu, mat tą laikraštį pavadinimu x turi atrasti jau x(+) skaitytojai savanoriškai laisvu apsisprendimu domėtis giliau. Tokiu būdu ši žodžių junginyje (pagal esmę) atsispindinti totali kontradikciją “kultūros populiarinimas” bus įveikta (kuri nusako problemą užpraeitoje knygų mugėje – populiarinti ir gausinti kultūros leidinių tiražus, bet marketingas nėra išeitis, mat kultūros periodiką gali mėgautis ir suprasti tik kultūriškai edukuoti piliečiai, kurių savaime visad bus tik dalis ir paprastai – maža dalis).

Kaip rūpintis leidinio pavadinimu x(+) populiarinimu (primenu, x(+) reiškia, kad tą x reikia sugalvoti ir prie sugalvoto pavadinimo prirašyti + taip atskiriant abiejų lygių leidinius)? – taip kaip rūpinamąsi kitais populiariais leidiniais, įskaitant ir marketingą plačiąją prasme. Lietuvoje jau yra puikių mokslo populiarinimo žurnalų pavyzdžių – pvz „Iliustruotasis mokslas“, „Iliustruotoji istorija“ ir kt. – tad toli ieškoti nereikia.

Dabar galima prieiti prie tiražo ir pelno iš žurnalo pavadinimu x(+) klausimo – visa vadyba ir marketingas yra nukreiptas į tai. O laikraščiui pavadinimu x pelno klausimas tai yra tik procesų efektyvumo ir administracinių kaštų efektyvumo klausimas – kad nebūtų nuostolingas ar kaip įmanoma pelningas bet nedarant kompromisų kokybės sąskaita.

Jeigu būtų susidomėta šia verslo idėja ir ji pritaikyt praktikoje – tas žurnalas pavadinimu x+ atliktų svarbią rolę formuojant viešąją nuomonę apie filosofiją, literatūrą, meną ir kitus dvasios-kultūros mokslus. Todėl svarbu į marketingo strategiją įtraukti ir gyvus renginius  – nebūtinai jų organizavimą, bet būtinai dalyvavimą jau esamuose. Taip pat – bendradarbiavimas su tokiais naujienų portalais kaip Delfi, 15min ir kt. būtų prasmingas publikuojant kai kuriuos žurnalo pavadinimu x+ straipsnius mainais į reklamą – t.y. į internetines nuorodas į žurnalo internetinę svetainę. Svarbu suprasti, kad šio žurnalo tiražo didumo, t.y. populiarumo, klausimas nors priklauso nuo visuomenės susidomėjimo, bet jį įtakoja ir šio žurnalo redakcijos – rašytojų ir redaktorių – motyvacija arba pozityvus požiūris į darbą  „pop(uliarinimo)“ žanro rėmuose. Kadangi redakcija, matyt, turėtų sudaryti šių garbingų mokslų perspektyvus jaunimas – ar studentai, ar jauni darbuotojai, svarbu jų nuostata darbo šiame žanro rėmuose. Tai yra reikia pozityvaus požiūrio į visuomenę pagal kuo įmanoma platesnę šio termino išsklaida. T.y. ne pataikavimo prasme, ką svarbu pažymėti, bet protingos kritikos tikslingai vedančios į pokytį arba diskusiją arba bent galimybę susimąstyti ar bent pamąstyti.

Marketingo specialistai: spauda patiria nuosmukį pagal tiražų pardavimus. Todėl mokėti gerai išreklamuoti žurnalą, kad jį pirktų, rekia žinių, kaip tai daroma su jau esamais populiariaisiais žurnalais. Taip pat – internetinės svetainės poreikis – kurioje taip pat būtų publikuoti straipsniai ir ji galėtų turėti pakankamai turinio grįžtančiam skaitytojų srautui sudaryti. Tik internetinė svetainė kaip portalas su savo publikacijomis reiktų kad liktų tik to žurnalo rėmuose – t.y. pritaikyto plačiam skaitytojų ratui – ir kaip galimybė bendradarbiauti su jau minėtais stambiaisiais portalais kaip Delfi ir 15min. O kurti interneto portalą laikraščiui, žinoma, yra netikslinga – mat taip dar labiau sumažėtų to laikraščio pirkimai. Taigi galbūt verta kad marketingo specialistai būtų tie patys, kurie dirba prie jau esamų populiarių žurnalų Lietuvoje, pavyzdžiui, tie patys jau minėti „Iliustruotasis mokslas“ ar „Iliustruotaji istorija“ ar galbūt National Geographic, kad tai ir verstų redakciją ir marketingo specialistus būti skirtinguose buveinėse.

P.S. Ši idėja gali būti vystoma ir ateityje. Tam prisiruošus, šis įrašas bus papildydas, o tai kas papildyta pažymėta ir atskirta nuo šio originalaus įrašo.

Jei norite prisidėti prie šios idėjos vystymo ar padiskutuoti apie ją plačiau, rašykite savo įžvalgas komentaruose arba 100verslininku@gmail.com

Nori įgyvendinti šią idėją arba žinai kam ji galėtų būti įdomi? Pasidalink šiuo įrašu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s